Browsed by
Miesiąc: Lipiec 2019

Czym jest geometria analityczna?

Czym jest geometria analityczna?

Geometria analityczna jest działem matematyki, a konkretnie geometrii zajmującym się badaniem figur geometrycznych. Do tego celu wykorzystuje się metody analityczne lub algebraiczne. Wszystkie wzory geometrii analitycznej opierają się na układzie współrzędnych, przez które dane figury są opisywane.

Początki geometrii analitycznej

Fermat, Pascal czy Kartezjusz, to jedni z pierwszych naukowców, którzy opracowali wzory geometrii analitycznej. To właśnie oni punktom na płaszczyźnie przypisali odpowiednie współrzędne w układzie. Obecna geometria analityczna bazuje na nauce Leonharda Eulera i jego dziele ,,Introductio in analysin infinitorum’’.

geometria analityczna wzory

Układ współrzędnych

Geometria analityczna opiera się przede wszystkim na układzie współrzędnych, dlatego ważne jest, aby zrozumieć jego istotę. Układem współrzędnych nazywamy więc wzajemnie jednoznaczne odwzorowanie przypisujące każdemu punktowi w przestrzeni skończony ciąg liczb rzeczywistych. Aby określić układ współrzędnych, należy ustalić punkt początkowy układu oraz ustalić bazę wektorów przestrzeni. 

Podstawy geometrii analitycznej

Aby zrozumieć sens wzorów geometrii analitycznej, trzeba poznać podstawy układu współrzędnych. Współrzędne danego punktu zapisuje się w postaci: A=(8,7). Oznacza to, że wartość współrzędnej x-owej wynosi 8, a y-owej 7. Może się zdarzyć, że w treści zadania podane są współrzędne kilku punktów – wtedy oznaczają one kolejne wierzchołki figury. Najlepiej wtedy zawsze zacząć dane zadanie od narysowania układu.

geometria analityczna wzory

Geometria analityczna wzory

Kilka najbardziej podstawowych wzorów geometrii analitycznej to: długość odcinka 

w układzie współrzędnych, środek odcinka, odległość punktu od prostej, równanie okręgu, 

a także równanie kierunkowe prostej, równanie ogólne prostej czy równanie prostej przechodzącej przez 2 punkty.

Źródło: Geometria analityczna wzory

Drewno strugane

Drewno strugane

Drewno strugane – Po co się to robi?

Kupując deski wykonane z drewna nie zawsze wiemy jakie powinny posiadać właściwości i jakiego typu najlepiej jest kupić drewno. Nie wszyscy słyszeli, że takie drewno można strugać, a na pewno większość tak naprawdę nie umie odpowiedzieć po co się to właściwie robi poza walorem gładkości w dotyku. Jest to przede wszystkim sposób na obróbkę drewna, który ma na celu wyrównanie powierzchni, aby nie było problemu z jej późniejszym zastosowaniem do np. ułożenia podłogi. Pozwala również zmniejszyć wymiar drewna co daje większą trwałość i również pozwala robić równe głębienia, gdy mamy nierówną powierzchnię.

drewno strugane

Drewno strugane – Rodzaje

Wykonując heblowanie drewna możemy uzyskać różne rodzaje strugów. Wyróżniamy następujące rodzaje drewna struganego:

  • strug równiak – Stosuje się go w pierwszej fazie obróbki. Stosuje się go do usuwania nierówności – zarówno tych wklęsłych, jak i wypukłych.

  • strug zdzierak – Wykorzystywany podobnie jak strug równiak do obróbki w pierwszej fazie, chodź jest mniej dokładniejszy i sprawdza się w na niewielki nierównościach.

  • strug spust – Używa się go do końcowego wyrównywania drewna na długich powierzchniach,

  • strug gładzik – Wykorzystuje się go w końcowej fazie obróbki, ponieważ ściera podłoże mniejszymi wiórami. Nadaje powierzchni powierzchni idealną gładkość,

  • strug kątnik – Służy do wygładzania powierzchni powierzchni, a także do pogłębienia znajdujących się w niej rowków. Stosuje się go w szczególności przy kątach ścian.

drewno strugane

Drewno strugane posiada zalety?

Drewno strugane posiada szeroką funkcjonalność. Zapewnia zabezpieczenie wszelkich konstrukcji od ognia ze względu na gładką powierzchnię. Skutecznie pozwala ochraniać przed owadami, które składają często swoje jaja w drewnie. Nie ma też problemu z impregnowaniem takiego drewna ze względu na równą powierzchnię oraz nałożenie później lakieru.