Chrzes małego dziecka

Chrzes małego dziecka


Dla jednostek wierzących moment chrztu jest nadzwyczajnie ważną i znamienną chwilą. Przypuszczalnie nie uczestniczymy w nim świadomie, ale jest to czas, gdy stajemy się pełnoprawnymi członkami zgromadzenia. Odbieramy własny początkowy sakrament, oczyszczając się z grzechu pierworodnego i przyjmując błogosławieństwo Ducha Świętego. Rodzimy się po raz drugi jako członkowie Kościoła. Standardowo w Kościele Katolickim udziela się chrztu małym dzieciom. Jest to niesłychanie istotna chwila zarówno dla rodziców dziecka, jako i dla chrzestnych. Wszyscy podejmują zobowiązanie, by czuwać nad dopiero co upieczonym chrześcijaninem, brać uczestnictwo w jego rozwoju etycznym i metafizycznym, zaszczepiać w nim wiarę i dbać, by dokonywał swoje religijne obowiązki. prezent na chrzest to symboliczne wspomnienie dnia, w którym wstąpiliśmy na drogę wiary. Może mieć przeróżne formy – nieraz jest to medalik, innym razem ryngraf, rzeźba bądź po prostu gustowna kartka z datą, modlitwą i błogosławieństwem. Po latach, jak już świadomie chodzimy chrześcijańską ścieżką, o ile zdarzy się kryzys, sekunda zwątpienia, kłopot z wiarą – rzut oka na pamiątkę z chrztu pozwala nam przypomnieć sobie, jak błogosławieństwo Chrystusa sprawiło, że staliśmy się niewinni i narodziliśmy się dla Bożej miłości. To starczy, by nabrać nowych energii na dalszą drogę.

Comments are closed.