Opłata produktowa

Opłata produktowa

Kary za brak opłaty produktowej dotyczą przedsiębiorstw, które nie osiągnęły odpowiedniego poziomu recyklingu i odzysku. Należność dotyczy wprowadzonych na rynek opakowań produktów w całym roku kalendarzowym. Prawo stanowi, iż określony poziom dla odzysku wynosi 61 %, a dla recyklingu 56%. Opłata nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw produkujących opakowania, aczkolwiek kary za brak opłaty produktowej mogą otrzymać działalności, które wprowadzają na teren kraju produkt w opakowaniach oraz firmy prowadzące handel detaliczny. W sprzedaży detalicznej znaczenie ma powierzchnia jednostki w jakiej działalność jest prowadzona, albowiem gdy jedna jednostka jest większa niż 500 m2 lub kilku jednostek posiada więcej niż 5000 m2 wtedy firma jest zobowiązana do uiszczenia opłaty. Ważnym aspektem w tym punkcie jest fakt, czy towary są pakowane w jednostce detalicznej. Firmy które importują, bądź nabywają towary w opakowaniach także zobowiązane są do uregulowania opłaty, jeśli nie osiągną odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu. Kary za brak opłaty produktowej nie dotyczą trzech rodzajów opakowań, są to palety drewniane, opakowania farmaceutyczne oraz opakowania środków niebezpiecznych. Przedsiębiorca ma możliwość samodzielnego obliczenia opłaty, bądź skorzystania z organizacji odzysku. Po podpisaniu umowy z organizacją to na nią  spada odpowiedzialność złożenia wniosku, jednakże przedsiębiorca dalej musi prowadzić ewidencje masy wprowadzonych opakowań na rynek. Co się dzieje, kiedy firma nie dostosuje się do terminu uiszczenia opłaty produktowej? Przedsiębiorstwo ma czas do 15 marca aby uregulować należność, jeśli tego nie zrobi i nie otrzyma kary to warto pamiętać że dana opłat a przedawnia się dopiero po pięciu latach. W momencie nie opłacenia opłaty produktowej Marszałek województwa ustal wysokość zaległości. Nie uregulowanie kary w odpowiednim terminie powoduje wzrost należności o 50 %. Cały proces dzieje się na mocy ustaw i za pomocą procedury postępowania egzekucyjnego w administracji. Ostatecznie firma może także otrzymać mandat od inspekcji środowiska, który maksymalnie wynosi 5 tyś.

http://www.cprecycling.eu/organizacja-odzysku-opakowan/kalkulator-oplaty-produktowej

Comments are closed.