Psycholog Kraków

Psycholog Kraków

Psycholog kraków

Zawodem, który w ostatnim czasie zyskał niezwykłą popularność jest psycholog. Kraków jako jedno z większych miast w Polsce, oferuje wiele możliwości aby rozpocząć studia psychologiczne m.in na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przede wszystkim należy wspomnieć, że jest to osoba, która posiada konkretne kwalifikacje, potwierdzone oficjalnymi dokumentami do prowadzenia świadczeń psychologicznych. Diagnozy psychologiczne, opiniowanie, orzekanie, psychoterapia, czy udzielanie pomocy psychologicznej, są to parę przykładów czynności jakie musi pełnić psycholog. Kraków zapewnia wiele możliwości rozwoju dla świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych. Według prawa polskiego, funkcję psychologa można pełnić po ukończenia jednolitych studiów magisterskich. Jest to wyjątek od deklaracji bolońskiej. Jest możliwość odbycia czteroletnich szkoleń w zakresie psychoterapii, w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji do pełnienia również zawodu psychoterapeuty. Zgodnie z Kodeksem etyczno-zawodowym, naczelną wartością wykonywania zawodu jest dobro drugiego człowieka i musi być ona obecna każdego dnia w pracy jako psycholog. Kraków  posiada wielu specjalistów z tej dziedziny, którzy są dostępni dla mieszkańców każdej dzielnicy. Celem jest przede wszystkim niesienie pomocy w rozwiązaniu jakichkolwiek trudności życiowych, co wiąże się z polepszeniem jakości życia innej osoby. Dodatkowo przez działalność profesjonalną, jest on w stanie rozwinąć się indywidualnie i polepszyć kontakty międzyludzkie. W przyszłej pracy jako psycholog Kraków najczęściej jest wybieranym miastem, gdyż oferuje szansę uczestnictwa w dziedzinach życia publicznego jak np. oświata, medycyna, sport, wymiar sprawiedliwości, reklama i marketing czy w zakładach pracy.

Comments are closed.