Z jakich elementów składa się system alarmowy?

Z jakich elementów składa się system alarmowy?

Pojawienie się różnego rodzaju systemów alarmowych, miały bezpośredni wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa w domach jednorodzinnych

 

systemy-alarmowe sklep

 

Przede wszystkich ich wysoka skuteczność i niezawodność wpłynęły na powszechność wśród użytkowników indywidualnych.

W skład całego systemu alarmowego wchodzi szereg urządzeń zapewniające sprawne funkcjonowanie całości, jak np.:

  • Centrala alarmowa, będąca sercem systemu, który odbiera jakiekolwiek sygnały z wszystkich dostępnych czujników. Przede wszystkim jej funkcje opierają się na gromadzeniu i analizowaniu sygnałów wytwarzanych przez czujki alarmowe oraz w takiej sytuacji, wywoływaniu alarmu. Co więcej centrala gromadzi i archiwizuje wszystkie aktywności, które spowodowały aktywację i dezaktywację systemu, jak również ich awarie. Dzięki powszechnemu rozwojowi technologii, posiadamy zdalną kontrolę na urządzeniami, jak również automatycznie otrzymujemy informację drogą telefoniczną lub mailową jeżeli te sytuacje mają miejsce.
  • Czujniki alarmowe wykrywające i przesyłające informacje o jakichkolwiek pojawiających się ruchach i bodźcach. Rodzaj czujników jest zależny od danych warunków pracy oraz stopnia możliwego zagrożenia.
  • Najpopularniejszymi czynnikami są: czujki ruchu PIR (pasywnej podczerwieni), czujki zbicia szyby, czujki kontaktronowe (otwierania drzwi). Czujki PIR reagują na jakiekolwiek zmiany promieniowania cieplnego, przez co najlepiej wykrywają ruch osób. Czujki zbicia szyby natomiast, są czułe na dźwięk tłuczonego szkła lub mocnego uderzenia w szybę. Czujki kontaktronowe zazwyczaj znajdziemy w drzwiach lub oknach i rejestrują rozwarcie kontaktronu z magnesem. Występują także czujki montowane by wykryć obecność danej substancji szkodliwej, m.in. tlenku-węgla, gazu ziemnego, dymu, czy gazów usypiających.

 

czujniki alarmowe

 

  • Manipulatory zapewniają nam kontrolę i możliwość wprowadzania zmian w ogólnym systemie alarmowym. Dotyczy to działań jak uzbrajanie i rozbrajanie systemu oraz wzbudzanie alarmów napadowych. Do standardowego wyposażenia manipulatora zalicza się klawiaturę, ekran LCD lub LED i układ ochrony przeciwsabotażowej. Bardziej zaawansowane modele umożliwiają również tworzenie scenariuszy zdarzeń oraz obsługa urządzeń z innych systemów monitoringu.
  • Sygnalizatory emitują sygnały akustyczne i optyczne w sytuacji wywołania alarmu. Wyróżnia się sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne. Reagują na jakiekolwiek naruszenie strefy. Poszczególne modele posiadają opcję jak np. zabezpieczenia sabotażowe, które sygnalizują również działania jak próby oderwania od ściany, otwarcie obudowy lub zapiankowania.
Comments are closed.