Wayfinding w branży reklamowej: klucz do skutecznej nawigacji

wayfinding

Czym jest wayfinding?

Wayfinding w branży reklamowej to proces projektowania i implementacji systemów znaków, symboli i wskazówek w przestrzeni publicznej lub prywatnej, który ma na celu ułatwienie nawigacji i informowanie ludzi o miejscu, w którym się znajdują oraz jak dotrzeć do wybranego celu.

Elementy wayfindingu

 1. Znaki i tablice:
  • Znaki kierunkowe i informacyjne, tablice z nazwami miejsc i ulic, oznaczenia budynków.
 2. Symbole i piktogramy:
  • Graficzne symbole reprezentujące różne miejsca, np. toalety, kasy, windy.
 3. Kolorystyka i design:
  • Użycie kolorów i wzorów, aby wyróżnić poszczególne obszary i ułatwić orientację.
 4. Oświetlenie:
  • Oświetlenie wskazujące drogę lub podkreślające ważne punkty nawigacyjne, szczególnie w nocy.
 5. Technologie interaktywne:
  • Zastosowanie interaktywnych map, systemów GPS i aplikacji mobilnych do wspierania nawigacji.

projekt wayfinding

Charakterystyka wayfindingu

 • Skuteczność: systemy wayfindingu są projektowane tak, aby być łatwe w zrozumieniu i skuteczne w ułatwianiu nawigacji.
 • Dostosowanie do środowiska: wayfinding musi być dostosowany do konkretnego środowiska, uwzględniając jego rozmiar, układ i potrzeby użytkowników.
 • Wizualne wyróżnienie: znaki i symbole wayfindingu są projektowane w sposób wizualnie wyróżniający się, aby łatwo je zauważyć i zrozumieć.
 • Ciągłość informacji: systemy wayfindingu zapewniają ciągłość informacji, aby użytkownicy mogli płynnie poruszać się po danym obszarze.

Wayfinding w branży reklamowej to niezbędny element zapewniający skuteczną nawigację w przestrzeni publicznej i prywatnej. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym systemom wayfindingu, użytkownicy mogą łatwo odnaleźć się w nowych miejscach i dotrzeć do swoich celów bez problemów. Zaprojektowanie takiego systemu i jego elementów możesz zlecić na https://www.signsystem.pl/!