Żel Art, obrazy Żel-Art

Wystawy Jana Kantego Pawluśkiewicza

Jan Kanty Pawluśkiewicz jest postrzegany jako artysta uniwersalny. Znany jest jako pianista, wokalista oraz kompozytor, oraz również jako niezwykle utalentowany malarz. Jego nowatorska technika żel-art jest niezmiernie nowoczesna, a tworzone przez niego dzieła są jednoznacznie niepowtarzalne. Jego namiętność do malarstwa oraz sztuki narodziła się nader wcześnie, bowiem już w latach młodości, co zobligowało go do podjęcia studiów o profilu architektonicznym.

Wystawy Jana Kantego Pawluśkiewicza zawsze pociągają wielką rzeszę entuzjastów twórczości malarza. Aranżowane przez niego dzieła powstają w wykoncypowanej przez niego samego technice i komponują się z setek, tysięcy kropek z długopisów żelowych, układających się w jedną logiczną całość. Jego prace zdobyły niesamowitą renomę i uznanie nie tylko w naszym kraju, ale także za granicą, we Włoszech, na Słowacji czy na Węgrzech.

Jan Kanty Pawluśkiewicz znany jest jako twórca niezmiernie ujmujący i niezwykle związany z rodziną. W odróżnieniu od innych osobliwych twórców, sam jest zupełnie typowym mężem oraz tatą. Sferą sztuki, w której został zidentyfikowany jako artysta doskonały jest z pewnością muzyka. Wykreował mnóstwo dzieł muzyki filmowej, teatralnej, tworzył również utwory, jakie później śpiewały słynne gwiazdy, takie jak na przykład Marek Grechuta czy Hanna Banaszak.

Katarzyna Cybertowicz

Jan Kanty Pawluśkiewicz jest laureatem kilku znamienitych nagród i zaszczytów, zarówno w dziedzinie muzyki, jak i malarstwa. Jest artystą nieprzerwanie poszukującym czegoś nowatorskiego, własnego, nigdy nie ustaje w tych poszukiwaniach, nieprzerwanie wymyślając nowe sposoby. Jego twórczość artystyczna pod żadnym pozorem nie jest monotonna ani łatwa, a jednocześnie jest zrozumiała dla każego miłośnika sztuki.

Powinno się również dodać, że Jan Kanty Pawluśkiewicz był jednym z założycieli zespołu Anawa, w którym własną ogromną i niesłabnącą popularność zdobył Marek Grechuta.

Zapraszamy na autorską witrynę gdzie można sprawdzić Wystawy Jana Kantego Pawluśkiewicza oraz kontakt: Katarzyna Cybertowicz.